Jakie korzyści daje filozofia Montessori we wczesnym rozwoju?

 

Pedagogika Montessori zyskuje coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnego modelu edukacji. U jej podstaw leży szacunek i indywidualne podejście do każdego dziecka, ćwiczenie samodzielności i koncentracji oraz naturalne zaszczepianie reguł obowiązujących w społeczeństwie. Metoda jest z powodzeniem stosowana w wychowaniu dzieci na każdym etapie rozwoju. Świetnie sprawdza się nawet u najmłodszych wychowanków żłobka.

 

Główne zasady pedagogiki Montessori

Wśród zasad opracowanych przez Marię Montessori znajdują się trafne wskazówki dla nauczycieli i rodziców, które pomagają stworzyć przestrzeń do swobodnego rozwoju umiejętności dziecka. Podstawową regułą jest założenie swobodnego wyboru, który dotyczy przedmiotu działań, tempa pracy, poświęconego na nią czasu oraz stopnia trudności. Dziecko decyduje, w jakim kierunku chce się rozwijać, ćwicząc umiejętność korzystania z wolności. Jednocześnie metoda nie jest pozbawiona ograniczeń – dzieci uczą się słuchać wychowawcy i podporządkowywać regułom panującym w żłobku.

Zasada samokontroli polega na skonstruowaniu materiału Montessori w taki sposób, by dzieci mogły samodzielnie stwierdzić, jak poradziły sobie z danym zadaniem. Nie są oceniane przez wychowawcę, lecz samodzielnie wysuwają wnioski. Duże znaczenie ma także zasada porządku, zgodnie z którą każdy przedmiot ma swoje miejsce. Dzięki mieszanym grupom wiekowym uczą się tolerancji i gotowości do niesienia pomocy młodszym i słabszym. Ta alternatywna forma wychowania i edukacji jest wprost stworzona dla osób, którym zależy na indywidualnym podejściu do dziecka, otwartości na jego pomysły oraz życzliwości. Każdy jest inny, ma swoje własne potrzeby i zainteresowania, jakie warto wspierać i rozwijać. Doskonale wiedzą o tym nauczyciele Montessori.

 

Największe zalety pedagogiki Montessori

Zajęcia prowadzone tą metodą zawsze dostosowane są do naturalnego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci. Nauczyciele nie wymagają postaw czy zachowań przekraczających możliwości maluchów w wieku od 1 do 3 lat. Dzięki temu proces wychowania przebiega w przyjaznej atmosferze, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb. Takie podejście pozwala dzieciom doświadczyć podmiotowości, a także doskonale rozwija ich ciekawość świata. Możliwość wyboru aktywności podejmowanej w danym momencie oraz sposobu jej realizacji doskonale wzmacnia pewność siebie i poczucie sprawczości.

Dziecko spośród dostępnych pomocy Montessori wybiera przedmiot pracy, a także czas i miejsce działania. Nauczyciel jest natomiast osobą wspierającą, która towarzyszy w poznawaniu danego obszaru wiedzy i kompetencji, objaśnia, wskazuje kierunek. Działa w myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” – nie wyręcza, lecz pomaga, gdy jest to niezbędne. W tej relacji podmiotem zawsze pozostaje dziecko. Pedagogika Montessori szczególne znaczenie przypisuje tak zwanym lekcjom ciszy. W czasie tego typu zajęć maluchy uczą się kontroli ruchu, twórczej ekspresji, a także wspaniale się wyciszają. Efektem jest spokojne zachowanie, lepsza koncentracja oraz skupienie na swoim wnętrzu, prowadzące do lepszego poznania siebie.

 

ptaszki

Żłobek Montessori Warszawa – miejsce przyjazne dziecku

Placówki prowadzone zgodnie z filozofią Montessori projektuje się w taki sposób, by stanowiły miejsce otwarte na dzieci i sprzyjające ich rozwojowi. Meble są niskie i lekkie, łatwe do przestawienia i zaaranżowania w dowolny sposób. Pomoce dydaktyczne znajdują się w zasięgu małych rączek, by każdy mógł samodzielnie wybierać, czym i gdzie chce się bawić. Jasne kolory ścian, proste formy oraz przedmioty wykonane z naturalnych materiałów sprzyjają utrzymaniu koncentracji i harmonijnemu rozwojowi. Zabawki i pomoce dydaktyczne pozwalają ćwiczyć praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu, takie jak przesypywanie, przelewanie czy sortowanie. Dzięki temu dzieci już na pierwszym etapie edukacyjnym przygotowują się do wyzwań, jakie stawia przed nimi przedszkole i szkoła.

ptaszki

Montessori Warszawa – liczne możliwości dla dzieci i rodziców

Obecnie ten model wychowania cieszy się rosnącą popularnością ze względu na pełne szacunku podejście do dziecka i świetne wyniki edukacyjne. Wśród ośrodków filozofii Montessori Warszawa zajmuje znaczące miejsce – to tu znajdują się liczne żłobki, przedszkola i szkoły prowadzone w tym nurcie. Coraz więcej dzieci ma szansę na wzrastanie w przyjaznym środowisku i poznawanie świata we własnym rytmie. Dla maluchów kończących żłobek Montessori Warszawa oferuje kontynuację edukacji w duchu tej filozofii. Wychowankowie alternatywnych placówek wychowawczych doskonale odnajdują się także w tradycyjnych przedszkolach i szkołach. Wyróżniają się wysoką zdolnością do koncentracji na wykonywanym zadaniu, ciekawością świata i rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi. Słyną z zamiłowania do porządku oraz ciszy. Potrafią samodzielnie zorganizować sobie pracę i skupić się na wybranym zadaniu przez dłuższy czas. Edukacja montessoriańska pozwala dzieciom osiągnąć optymalny poziom możliwości rozwojowych.