Zajęcia rozwojowe

Inspirujące i rozwijające aktywności w naszym żłobku

ptaszki

Zajęcia umuzykalniające

To słuchanie piosenek z akompaniamentem gitary, często połączone z ruchem i wydobywaniem dźwięków z instrumentów perkusyjnych (m. in. tamburyna, marakasów, dzwonków, bębnów, kołatek, trójkątów, janczarów).

To także wprowadzanie dzieci w świat muzyki klasycznej m. in. metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. Słuchanie muzyki klasycznej tą metodą integruje różne formy aktywności: słuchanie muzyki, granie na instrumentach, taniec i śpiew, czy rytmiczne powtarzanie prostych gestów. Dzieci, w sposób niewerbalny, odkrywają i doświadczają różne aspekty dzieła muzycznego, czyli jego formę, tempo, rytm i dynamikę.

ptaszki

Zajęcia prowadzone metodą E.E.Gordona

To stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego. Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek – dzieci poprzez zabawę poznają melodie czy proste i skomplikowane rytmy. W trakcie zajęć dziecko ma pełną swobodę ruchu - to dorosły podąża za jego ruchem, nie zmuszając go do siedzenia w miejscu. Pierwsze lata życia malucha to najlepszy, a zarazem najważniejszy, czas na naukę języka muzycznego.

ptaszki

Warsztaty bębniarskie

To zabawa łącząca ruch, którego dzieci niezaprzeczalnie potrzebują, z rytmem, który je ciekawi. Jest to osobliwy rodzaj rytmiki, przy wykorzystaniu przede wszystkim bębnów djembe.

Zabawy oswajają dzieci z różnymi dźwiękami (wysokie-niskie), rozwijają u dzieci koordynację ruchowo-słuchową (wybijanie rytmu na instrumencie i ruch ciała np. tupanie, klaskanie), uczą rozróżniania tempa (szybko-wolno) czy siły (delikatnie-mocno). Dzieci nazywają dźwięki, opisują je i naśladują, skaczą, tupią, klaszczą, wystukują rytm i doświadczają muzyki.

ptaszki

Sensoplastyka

To zajęcia rozwijające kreatywność i twórcze myślenie u dzieci. Poprzez wielość barw, zapachów i faktur dzieci uwalniają naturalną ekspresję twórczą i czerpią radość z kreatywnego działania. Z naturalnych produktów i barwników spożywczych tworzą kolorowe i pachnące masy, które mieszają, ugniatają, wyciskają, depczą, przelewają, a przede wszystkim doświadczają za pomocą zmysłu dotyku, węchu, słuchu, smaku i wzroku. Zajęcia sensoplastyczne to alternatywna forma wyrazu i działań artystycznych w stosunku do standardowych zajęć plastycznych.

ptaszki

Koncerty muzyczne

To zajęcia, których celem jest zapoznanie dzieci z podstawami wiedzy muzycznej.
Dzieci poznają różne typy instrumentów, ich proste, podstawowe (ale czasami również profesjonalne) egzemplarze. Przede wszystkim dzieci poznają dźwięki jakie można z nich wydobyć: wysokie, niskie, ciche, głośne, wesołe, smutne... Koncerty prowadzone są w formie zabaw muzycznych, czyli śpiewania prostych piosenek, wyliczanek, zabaw muzycznych (np. echo melodyczne lub rytmiczne, muzyczne zagadki, proste ruchowe zabawy). Stałym elementem jest fizyczny kontakt z instrumentami: dzieci mogą je dotknąć, spróbować samodzielnie wydobyć z nich dźwięki. Animatorem śpiewu i akompaniatorem podczas koncertów jest pan Zbigniew Murawski - multiinstrumentalista, autor wielu projektów muzycznych, m.in. dla dzieci.